top of page

Smal BAND UVB GALLERY

Psoriase, na 21 behandelings van NBUVB

Psoriase, na 21 behandelings van NBUVB

Atopiese dermatitis, na 21 behandelings van NBUVB

Vitiligo, na 1 jaar  of NBUVB

bottom of page